Preklady sú len začiatok

Ponúkané jazykové služby sa neobmedzujú len na preklady, lokalizáciu a tlmočenie.

Jazykové služby

Ponúkame aj korektúry, súdne preklady alebo dabing

Spektrum našich jazykových služieb je veľmi široké. Preklad, lokalizácia a tlmočenie sú základ celej našej činnosti, ale komplexné riešenia by sme nemohli ponúkať bez ďalších krokov. Neoddeliteľnou súčasťou prekladateľského procesu sú korektúry. Bez nich preklady nemožno publikovať. Preklad je aj základ dabingu, ale bez prepisu textov a následného nahovorenia by služba nebola kompletná.

Prekladáme vo viacej ako 200 jazykových kombináciách pomocou najnovších technologických nástrojov, ktoré pomôžu zaistiť odbornú terminológiu aj jednotnosť preložených výrazov. Prekladáme webové stránky aj úradné dokumenty, ktoré vyžadujú „okrúhlu pečiatku“.

Pokiaľ ide o jazykové služby, radi ich zabezpečíme a vďaka viac než dvadsaťročným skúsenostiam vieme, ako dodržať termín a rozpočet aj pri netradičných projektoch.

Všetky jazykové služby realizujeme rovnako zodpovedne.

Pre zákazníka vždy pripravíme optimálne riešenie ušité na mieru jeho potrebám. Náš zákazník nemusí presne vedieť, aké služby sú potrebné na realizáciu jeho dopytu. Projektoví manažéri najlepšie vedia, aké kroky je potrebné vykonať, a aký bude konečný výsledok.

Zákazníkovi vysvetlíme všetky služby v návrhu riešenia a informujeme ho, prečo sú potrebné a ako bude vyzerať výsledok. Zbytočne ho nezaťažujeme zložitými prekladateľskými procesmi a dohliadneme na dodržanie termínov a rozpočtov.

Korektúry

Naše korektúry zabezpečia perfektný výsledok po jazykovej a odbornej stránke.

Súdne preklady

Zabezpečíme preklady od súdneho tlmočníka, napríklad na komunikáciu so štátnymi orgánmi.

Lokalizácia webových stránok

Prezentácie prekladáme do celého sveta tak, aby zodpovedali pravidlám danej krajiny.

DTP a grafické úpravy

Zabezpečíme rovnaký vzhľad dokumentov vo všetkých jazykových mutáciách.

Dabing

Nahovorenie audio alebo video nahrávky do 50 rôznych jazykov.

Projektové riadenie

Vďaka skúseným projektovým manažérom dodržíme stanovený termín a rozpočet.