Preklady sú len začiatok

Ponúkané jazykové služby sa neobmedzujú len na preklady, lokalizáciu a tlmočenie.

Jazykové služby

Ponúkame aj korektúry, súdne preklady alebo dabing

Spektrum jazykových služieb je veľmi široké. Preklad, lokalizácia a tlmočenie je základ všetkého, čo realizujeme, ale bez ďalších krokov by sme nemohli ponúkať kompletné riešenie. Korektúry sú nedeliteľnou súčasťou prekladateľského procesu a bez nich nie je možné preklady publikovať. Základom dabingu je aj preklad, ale bez prepisu textov a následného hlasového sprievodu by služba nebola kompletná.

Prekladáme v 200 jazykových kombináciách za pomoci najnovších technologických nástrojov, ktoré pomôžu zaistiť odbornú terminológiu aj jednotnosť preložených výrazov. Prekladáme webové stránky aj úradné dokumenty vyžadujúce si „okrúhlu pečiatku“

Ak ide o jazykové služby, ochotne ich zabezpečíme a vďaka viac než dvadsaťročným skúsenostiam vieme, ako dodržať termín a rozpočet aj pri netradičných projektoch

Všetky jazykové služby realizujeme rovnako zodpovedne.

Pre zákazníka vždy pripravíme optimálne riešenie, ktoré je ušité na mieru jeho potrebám. Náš zákazník nemusí presne vedieť, aké služby si jeho požiadavka vyžaduje. Projektoví manažéri najlepšie vedia, aké kroky sú potrebné a aký bude konečný výsledok.

Zákazníkovi všetky služby v návrhu riešenia vysvetlíme, oznámime, prečo sú potrebné a ako bude výsledok vyzerať. Nezaťahujeme ho zbytočne do zložitých prekladateľských procesov a dohliadneme na dodržanie termínov a rozpočtov.

Korektúry

Korektúry zaistia dokonalý výsledok po jazykovej a odbornej stránke.

Súdne preklady

Preklady od súdneho tlmočníka budete potrebovať pri komunikácii so štátnymi orgánmi.

Lokalizácia webových stránok

Prezentácie do celého sveta prekladáme tak, aby odpovedali pravidlám danej krajiny.

DTP a grafické úpravy

Zabezpečíme rovnaký vzhľad dokumentov naprieč všetkými jazykovými mutáciami.

Dabing

Narozprávané audio alebo video nahrávky do 50 rôznych jazykov.

Projektové riadenie

Dodržíme stanovený termín a rozpočet vďaka skúseným projektovým manažérom.