Preklady kompletnej dokumentácie pre spoločnosť Bioveta

12 / 09 / 2017
Preklady kompletnej dokumentácie pre spoločnosť Bioveta
V roku 2011 spoločnosť Bioveta v tejto oblasti nadviazala spoluprácu s našou prekladateľskou spoločnosťou. Na našej spolupráci oceňujú najmä schopnosť zaistiť preklady do/z mnohých jazykov – od bežných jazykov, akými sú angličtina či ruština, až po jazyky menej obvyklé, ako napríklad litovčina, lotyština, gréčtina, turečtina, rumunčina a iné.

Preklad 240 normovaných strán kompletnej dokumentácie k prípravku FIRRON z češtiny do angličtiny

Spoločnosť Bioveta je najvýznamnejším výrobcom veterinárnych, imunologických a farmaceutických prípravkov v Českej republike. Zmyslom jej činnosti je poskytovať odbornej veterinárnej a chovateľskej verejnosti široký sortiment vysokokvalitných veterinárnych prípravkov. Výrobky spoločnosti sa predávajú nielen na českom trhu, ale sa aj exportujú do vyše 70 krajín Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. V súvislosti s týmito neustále sa rozvíjajúcimi obchodnými aktivitami spoločnosti Bioveta stále častejšie vznikala potreba prekladov.

V roku 2011 spoločnosť Bioveta v tejto oblasti nadviazala spoluprácu s našou prekladateľskou spoločnosťou. Na našej spolupráci oceňujú najmä schopnosť zaistiť preklady do/z mnohých jazykov – od bežných jazykov, akými sú angličtina či ruština, až po jazyky menej obvyklé, ako napríklad litovčina, lotyština, gréčtina, turečtina, rumunčina a iné. Najčastejšie prekladané dokumenty sú texty do firemných spravodajov – príbalové letáky k vakcínam, liečivám, informácie o novinkách v odbore atď. Počas našej spolupráce sa veľmi osvedčilo aj využívanie moderných prekladateľských softvérových nástrojov, ako je napr. Trados, ktoré zaisťujú jednotnú terminológiu v prekladaných dokumentoch a okrem toho tieto preklady pre nás cenovo zvýhodnili.

Z významných zákaziek realizovaných našou spoločnosťou by sme radi pripomenuli napr. preklad dokumentácie k verejnej zákazke z gréčtiny do češtiny v rozsahu 63 normostrán realizovaný v marci 2014, či preklad 240 normostrán kompletnej dokumentácie k prípravku FIPRON z češtiny do angličtiny, pri ktorom sa využil prekladateľský nástroj Trados.

Povedali o nás: Spoluprácu so spoločnosťou Aspena môžeme odporučiť všetkým potenciálnym zákazníkom, ktorí hľadajú vysokokvalitného a flexibilného dodávateľa ponúkajúceho široké spektrum prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných služieb.

Jana Tocháčková
Jana Tocháčková