Preklady do viac než 20 svetových jazykov pre MALINA – Safety s.r.o.

18 / 09 / 2017
Preklady do viac než 20 svetových jazykov pre MALINA – Safety s.r.o.
Spoluprácu so spoločnosťou MALINA – Safety s.r.o. sme nadviazali v roku 2011. Prekladáme širokú škálu dokumentov od jednostránkových interných protokolov až po rozsiahle preklady technického charakteru, ako sú používateľské manuály, produktové katalógy atď. V súčasnosti realizujeme preklady z angličtiny do viac ako 20 svetových jazykov.

Úspora času pomocou prekladovej pamäte

Spoločnosť MALINA – Safety s.r.o. je špecialista na ochranu dýchacích ciest pri rôznych priemyslových aplikáciách a na celosvetovom trhu pôsobí ako výhradný distribútor značky CleanAIR®, na tuzemskom trhu je zároveň aj veľkoobchodníkom so zváracou technikou. Vďaka rozsiahlemu vývojovému oddeleniu je spoločnosť schopná svojim zákazníkom prinášať spoľahlivé a technologicky vyspelé filtračno-ventilačné systémy CleanAIR®.

Spoluprácu so spoločnosťou MALINA – Safety s.r.o. sme nadviazali v roku 2011. Prekladáme širokú škálu dokumentov od jednostránkových interných protokolov až po rozsiahle preklady technického charakteru, ako sú používateľské manuály, produktové katalógy atď. V súčasnosti realizujeme preklady z angličtiny do viac ako 20 svetových jazykov.

Okrem zachovania formálnej jednotnosti textu a terminologickej konzistencie naprieč všetkými prekladanými materiálmi je pre spoločnosť MALINA – Safety s.r.o. veľkým prínosom otázka časovej úspory, súvisiacej s intenzívnym využívaním prekladovej pamäte. Prekladový systém umožňuje vyriešiť aj problematiku týkajúcu sa katalógových čísel, objednávkových kódov či produktových názvov a ďalších označení, ktoré v našich textoch spravidla nie sú súčasťou prekladu. Pomocou špeciálne nastavených šablón a príslušných filtrov nie sú vybrané výrazy do cenových ponúk zahrnuté, zákazník však nemusí zdrojový text pre samotný preklad nijako upravovať. Vďaka tomuto postupu sme dosiahli vysokú kvalitu a ekonomicky efektívne riešenie zadávaných projektov. Naďalej umožňujeme zadávať zdrojové texty v In Designe a výstupné preklady odovzdávame v rovnakom formáte. Pre klienta tak odpadá výrazná časť interných nákladov súvisiacich s úpravou formátovania textu pri súčasnom znížení tlačových chýb.

Klient veľmi oceňuje nielen profesionálny prístup obchodného a produkčného tímu Aspeny, ale aj kvalitu prekladov, ústretovú komunikáciu a dodržanie dohodnutých termínov.

Jan Stráský
Jan Stráský