Mobilné aplikácie v rodnom jazyku

Takmer 3 miliardy ľudí na svete používa inteligentný telefón. To sú takmer 3 miliardy potenciálnych zákazníkov.

Mobilné aplikácie

Ponúkame riešenie pre vývojárov mobilných aplikácií z celého sveta

Mobilné aplikácie a ich preklad je veľmi mladou disciplínou, keďže prvý obchod s mobilnými aplikáciami bol spustený len v júli v roku 2008. Za túto dobu ich vývojári vytvorili viac ako 5 miliónov. V spojení s informáciou, že používateľov inteligentných telefónov sú takmer 3 miliardy, sa tento trhový segment javí ako veľmi obchodne zaujímavý.

Preklad a lokalizácia aplikácie je jednou z najdôležitejších vlastností, ktoré rozhodujú o úspechu alebo neúspechu aplikácie. Používatelia chcú používať aplikácie v jazyku, ktorý je im blízky a rozumejú mu najlepšie. To je fakt.

Preklad aplikácie má mnoho špecifických krokov, ktoré je nutné dodržať pre optimálny výsledok. Textu nie je v aplikáciách veľa, preto je nutné dbať na správnu voľbu každého slova, aby bol zachovaný presný význam. Ak slovo „Start“ znamená v aplikácii spustenie, nie je možné preložiť ho ako „Začiatok“.

Preložená aplikácia ďalej prechádza testovaním, ktoré má za cieľ skontrolovať, či je výsledok vhodný pre daný trh a text je na správnom mieste. Ak je preložený text príliš dlhý a nehodí sa do vopred daného priestoru, musí sa zvoliť iné slovné spojenie alebo sa aplikácia musí upraviť. Testovanie a kontrola používateľmi na danom trhu je pre optimálny výsledok najdôležitejším krokom.

Komplexné riešenie vrátane testovania na danom trhu

Okrem samotného prekladu náš proces lokalizácie zahŕňa celý rad ďalších technických a lingvistických činností. Text najprv extrahujeme a pripravíme na preklad. Potom ho zanalyzujeme za účelom zjednotenia terminológie a štýlu prekladu. Terminológiu revidujeme s ohľadom na odbor a jazykové trendy a zvyklosti cieľového jazyka. Nasleduje samotný preklad so všetkými potrebnými korektúrami. Potom nasleduje vizuálna kontrola, ktorá zaistí správny vzhľad.

Skúsenosti

Prekladali sme nespočetné množstvo mobilných aplikácií. Veľké multi-platformové aplikácie s miliónmi používateľov alebo aplikácie určené pre interné využitie.

Bezstarostný a kompletný servis

Texty z aplikácií vyexportujeme a preložené ich opäť importujeme späť. Vrátane skrytých tagov, ktoré sa obyčajným vykopírovaním „stratia v preklade“.

Revízia textu

Text revidujeme s ohľadom na zvyklosti cieľového jazyka.

Vizuálna kontrola konečnej podoby

Zistíme, či nie je v aplikácii niektorý text príliš dlhý pre dané textové pole, prípadne ho upravíme tak, aby presne zapadol do výsledného priestoru.

Dlhodobá spolupráca po skončení projektu

Našim klientom zaisťujeme preklad nového obsahu so zachovaním použitej terminológie.

Ľubovoľný formát

Pomocou špecializovaných prekladateľských nástrojov si poradíme s akýmkoľvek formátom.