Zoznámte so svojimi produktmi celý svet

S našimi prekladmi sa stretávate v prípade produktov značiek Siemens, Bosch, Liebherr, Renault Trucks a ďalších.

Strojárenstvo

Technické, odborné, ale aj právnické a marketingové preklady

Sme dodávateľom prekladov pre spoločnosti vyrábajúce automobily, letecké motory, konštrukcie pre turbíny, jadrové elektrárne a iné produkty, ktoré sú potrebné pre každodenný život.

Zabezpečujeme preklad technických manuálov, dokumentácií alebo návodov. Strojárenstvo ale nie je len o samotných produktoch, spoločnosti potrebujú prekladať aj marketingové materiály alebo právne texty. Aj to vieme zaistiť.

Stále častejšie má produkt softvérový komponent alebo text priamo na prístroji. Terminológia musí byť jednotná naprieč všetkými prvkami. Ak budete mať v návode „Stlačte tlačidlo Štart“ ale na samotnom produkte je tlačidlo „Spustiť“, vaši zákazníci budú zmätení. My sa postaráme o to, aby sa vo vašom preklade nestratili.

Zabezpečíme úplný a konzistentný preklad.

So zákazníkom vždy komunikujeme jasne a zrozumiteľne.

Vieme, že od nás očakávate expertné riešenie. Upozorníme vás na previazanosť jednotlivých produktov, či je potrebné vytvoriť glosár alebo ako inak zaistiť jednotnú terminológiu.

Do samotnej realizácie vás zbytočne nezapájame, pretože všetky potrebné informácie si od vás zistíme vopred. Máme skúsenosti a overený proces, vďaka ktorému presne stanovíme rozpočet a termín vyhotovenia.

Komplexné riešenie

Vždy si zistíme všetky súvislosti, aby nevznikli nejednotnosti v terminológii a štýle komunikácie.

Skúsenosti v odbore

Disponujeme jazykovými aj odbornými špecialistami pre perfektné strojárenské preklady.

Technologická vybavenosť

Expresný termín vyhotovenia nebude mať vďaka cloudovej správe procesov vplyv na kvalitu a konzistenciu prekladov.

200 jazykových kombinácií

Široká databáza overených dodávateľov nám umožní pripraviť riešenie pre celý svet.

Projektové riadenie

Naši manažéri vás prevedú celým procesom prekladu.