Prekladáme softvér, mobilné aplikácie a čokoľvek z IT

Rozšírte svoju používateľskú základňu prostredníctvom podpory ďalších jazykov.

Zaistíme preklad aj lokalizáciu vášho softvéru

Väčšina softvérov má nadnárodné ambície, ktoré prekračujú hranice jedného jazyka. Vďaka nášmu profesionálnemu prekladu oslovíte oveľa viac potenciálnych zákazníkov.

Jednotlivé textové položky sa vyskytujú v programe často samostatne a nie je teda možné pochopiť ich význam z okolitého textu na obrazovke. Preto kladieme špeciálny dôraz na presnosť a výstižnosť prekladu každej textovej položky.

Spoločne s prekladom softvéru pamätáme aj na dodatočné dokumenty, ktoré sa k nemu viažu. Používateľské príručky, návody a  súbory pomocníka musia používať rovnaké termíny a názvoslovie ako softvér, preto je optimálne prekladať všetky texty spoločne.

Vďaka profesionálnej lokalizácii sa zákazníci vo vašom softvéri nikdy nestratia

Proces lokalizácie zahŕňa celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najskôr vykonáme analýzu vnútornej architektúry softvéru a umiestnenia textov k prekladu, potom text extrahujeme a zjednotíme terminológiu a štýl s ohľadom na predchádzajúcu verziu programu. Pre dobrú čitateľnosť a prehľadnosť lokalizovaného produktu po preklade upravíme dĺžku textu vzhľadom k veľkosti ovládacích prvkov. Na záver otestujeme lokalizované verzie a overíme ich funkčnosť.

Dlhoročné know-how

Máme vlastné špeciálne lokalizačné oddelenie, prekladáme pre veľké nadnárodné spoločnosti (Avast, Samsung, Sony, Synology a ďalšie).

Flexibilita

Vieme nájsť unikátne riešenie pre projekty, aby sme ušetrili čas a peniaze a zabezpečili konzistentnú terminológiu.

Presne stanovený lokalizačný proces

Vďaka systematickej práci nám neunikne žiadny detail.

„One-stop shop“

Zabezpečíme komplexné služby v oblasti prekladu softvéru, voice-over inštruktážnych videí, manuálov.

Všetky jazyky na jednom mieste

Dokážeme realizovať 426 jazykových kombinácií.