Preklady v odboroch prírodných vied

Prírodné vedy sú náuky o živých organizmoch. Prekladáme pre spoločnosti v medicínskom, chemickom alebo biotechnologickom odbore.

Life Science

GE Medical Systems, Teva Pharmaceuticals alebo Svetová zdravotnícka organizácia vedia, že sa v prekladoch nestrácame

Pre GE Medical Systems a Boston Scientific prekladáme dokumentáciu k zdravotníckej technike. Pre Svetovú zdravotnícku organizáciu prekladáme štúdie, výskumy a analýzy a pre Teva Pharmaceuticals príbalové letáky a ďalšie materiály k liekom.

Pri projektoch je vždy dôležité uvedomiť si, kto je cieľovou skupinou našich prekladov. Ide o texty určené pre širokú verejnosť alebo odborníkov? Je vhodné použiť latinské názvy? Bude s medicínskym zariadením pracovať zdravotná sestra, doktor alebo technik? To je len zlomok výnimočností, ktoré tento odbor prináša.

Konzultácia s odborníkmi je pre life science projekty taktiež potrebná. Terminológia musí zodpovedať štýlu zákazníka, ale taktiež zavedenému názvosloviu v odvetví.

Jazykové služby v odboroch, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup.

Preklady v oblasti prírodných vied spojuje vysoký dôraz na jednotnú, v odbore zavedenú terminológiu. Tú nezaistíme len použitím glosára, ale aj spoluprácou s odborníkmi z odvetvia. „Life Sciences“ prekladáme od roku 1995, poznáme požiadavky odvetvia a zákazníkom poradíme, ktoré procesné kroky je nutné zrealizovať.

Využívame zabezpečené riešenia, ktoré umožňujú zachovať terminológiu aj v expresných termínoch, keď na projektoch pracuje niekoľko prekladateľov súčasne.

Konzistencia terminológie a štýlu

Zaistíme precízne dodržanie zavedenej terminológie v odvetví a štýlu komunikácie spoločnosti.

Skúsenosti v odbore

Disponujeme jazykovými aj odbornými špecialistami pre perfektné medicínske preklady.

Technologická vybavenosť

Expresný termín vyhotovenia nebude mať vďaka cloudovej správe procesov vplyv na kvalitu a konzistenciu prekladov.

200 jazykových kombinácií

Široká databáza overených dodávateľov nám umožní pripraviť riešenie pre celý svet.

Projektové riadenie

Zaistíme celý proces vyhotovenia prekladu.