Preklady v prírodovedeckých odboroch

Prekladáme pre spoločnosti z oblasti medicíny, chémie či biotechnológií.

Life Science

Spoločnosti GE Medical Systems alebo Teva Pharmaceuticals vedia, že sa v prekladoch nestrácame

Pre spoločnosti GE Medical Systems a Boston Scientific prekladáme dokumentáciu k zdravotníckej technike a pre spoločnosť Teva Pharmaceuticals príbalové letáky a ďalšie materiály k liekom.

Pri projektoch je vždy dôležité uvedomiť si, kto je cieľová skupina našich prekladov. Ide o texty určené pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov? Je vhodné použiť latinské názvy? Bude s medicínskym zariadením manipulovať zdravotná sestra, lekár alebo technik? To je len zlomok špecifík, ktoré tento odbor prináša.

Konzultácia s odborníkmi je kľúčová pre projekty typu life science. Terminológia musí zodpovedať štýlu zákazníka, ale aj názvosloviu, ktoré je v odvetví zavedené.

Jazykové služby v odboroch, ktoré vyžadujú osobitný prístup.

 

Preklady v oblasti prírodných vied spája vysoký dôraz na jednotnú terminológiu, ktorá je v odbore zavedená. Nezabezpečíme ju len pomocou glosára, ale aj spoluprácou s odborníkmi z odvetvia. „Life Sciences“ prekladáme od roku 1995, poznáme požiadavky odvetvia a zákazníkom poradíme, ktoré kroky je v procese potrebné vykonať.

Využívame zabezpečené riešenia umožňujúce zachovanie terminológie aj v expresných termínoch, keď na projekte pracuje naraz niekoľko prekladateľov.

Konzistentnosť terminológie a štýlu

Zaistíme precízne dodržanie zaužívanej terminológie v odvetví a štýlu komunikácie spoločnosti.

Skúsenosti v odbore

Disponujeme jazykovými a odborovými špecialistami pre perfektné medicínske preklady.

Technologické vybavenie

Expresný termín vyhotovenia nebude mať vďaka cloudovej správe procesov vplyv na kvalitu a konzistentnosť prekladov.

viac ako 200 jazykových kombinácií

Široká databáza overených dodávateľov nám umožní pripraviť riešenie pre celý svet.

Projektové riadenie

Zaistíme celý proces vyhotovenia prekladu.