Prekladáme softvér, mobilné aplikácie a čokoľvek z IT

Rozšírte svoju používateľskú základňu prostredníctvom podpory ďalších jazykov.

Softvér a IT

Zaistíme preklad aj lokalizáciu vášho softvéru

Väčšina softvérov má nadnárodné ambície, ktoré prekračujú hranice jedného jazyka. Vďaka nášmu profesionálnemu prekladu oslovíte oveľa viac potenciálnych zákazníkov.

Jednotlivé textové položky sa vyskytujú v programe často samostatne a nie je teda možné pochopiť ich význam z okolitého textu na obrazovke. Preto kladieme špeciálny dôraz na presnosť a výstižnosť prekladu každej textovej položky.

Spoločne s prekladom softvéru pamätáme aj na dodatočné dokumenty, ktoré sa k nemu viažu. Používateľské príručky, návody a  súbory pomocníka musia používať rovnaké termíny a názvoslovie ako softvér, preto je optimálne prekladať všetky texty spoločne.

Vďaka profesionálnej lokalizácii sa zákazníci vo vašom softvéri nikdy nestratia

Proces lokalizácie zahŕňa celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najskôr vykonáme analýzu vnútornej architektúry softvéru a umiestnenia textov k prekladu, potom text extrahujeme a zjednotíme terminológiu a štýl s ohľadom na predchádzajúcu verziu programu. Pre dobrú čitateľnosť a prehľadnosť lokalizovaného produktu po preklade upravíme dĺžku textu vzhľadom k veľkosti ovládacích prvkov. Na záver otestujeme lokalizované verzie a overíme ich funkčnosť.

Dlhoročné know-how

Máme vlastné špeciálne lokalizačné oddelenie, prekladáme pre veľké nadnárodné spoločnosti (Avast, Samsung, Sony, Synology a ďalšie).

Flexibilita

Vieme nájsť unikátne riešenie pre projekty, aby sme ušetrili čas a peniaze a zabezpečili konzistentnú terminológiu.

Presne stanovený lokalizačný proces

Vďaka systematickej práci nám neunikne žiadny detail.

„One-stop shop“

Zabezpečíme komplexné služby v oblasti prekladu softvéru, voice-over inštruktážnych videí, manuálov.

Všetky jazyky na jednom mieste

Dokážeme realizovať 200 jazykových kombinácií.