Prekladáme softvér, mobilné aplikácie a čokoľvek z IT

Rozšírte svoju používateľskú základňu prostredníctvom podpory ďalších jazykov.

Softvér a IT

Zaistíme preklad aj lokalizáciu vášho softvéru

Väčšina softvérov má nadnárodné ambície prekračujúce hranice jedného jazyka. Vďaka nášmu profesionálnemu prekladu oslovíte oveľa viac potenciálnych zákazníkov.

Jednotlivé textové položky sa v programe vyskytujú často samostatne, a preto nie je možné pochopiť ich význam z okolitého textu na obrazovke. Preto kladieme osobitný dôraz na presnosť a výstižnosť prekladu každej textovej položky.

Spolu s prekladom softvéru myslíme aj na ďalšie dokumenty, ktoré sa k nemu viažu. Používateľské príručky, návody a pomocníci musia používať rovnaké termíny a názvoslovie ako softvér, preto je optimálne prekladať všetky texty spoločne.

Vďaka profesionálnej lokalizácii sa zákazníci vo vašom softvéri nikdy nestratia.

Proces lokalizácie zahŕňa celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najskôr urobíme analýzu vnútornej architektúry softvéru a umiestnenia textu na preklad. Potom text extrahujeme a zjednotíme terminológiu a štýl s prihliadnutím na predchádzajúce verzie programu. Po preklade upravíme dĺžku textu vzhľadom na veľkosť ovládacích prvkov, aby bol lokalizovaný produkt dobre čitateľný a prehľadný. Lokalizované verzie na záver otestujeme a overíme ich funkčnosť.

Dlhoročné know-how

Máme vlastné špeciálne lokalizačné oddelenie, prekladáme pre veľké nadnárodné spoločnosti (Avast, Samsung, Sony, Synology a ďalšie).

Flexibilita

Dokážeme nájsť unikátne riešenie pre projekty, aby sme ušetrili čas i peniaze a zabezpečili konzistentnú terminológiu.

Presne stanovený proces lokalizácie

Vďaka systematickej práci nám neunikne žiadny detail.

„One-stop shop“

Zaistíme komplexné služby v oblasti prekladu softvéru a voice-over inštruktážnych videí alebo manuálov.

Všetky jazyky na jednom mieste

Sme schopní zrealizovať viac ako 200 jazykových kombinácií.