Právne a finančné preklady

Právne a finančné preklady potrebuje každá spoločnosť nezávisle na odbore podnikania.

Právo a financie

Preklady zmlúv, výročných správ a súdne podklady pre zákazníkov z celého sveta

Preklady z oblasti práva a financií sú veľmi časté u spoločností z rôznych odborov. Pre strojárenskú Bosch Diesel realizujeme súdne preklady, pre Air Bank a Nadáciu Naše dítě prekladáme výročné správy a pre Tondach právne texty.

Zmluvy, smernice, účtovné uzávierky alebo výročné správy sú príklady právnych a finančných textov, ktoré prekladáme pre strojárenské, IT, stavebné, medicínske a iné spoločnosti.

Dokumenty ako zmluvy, výpisy z obchodného registra, či súdne listiny si často vyžadujú súdne preklady. Veľmi často ide o kľúčové dokumenty, ktoré kladú vysoké nároky na presnú a zavedenú právnu a finančnú terminológiu. Presný a správny právny či finančný preklad predstavuje základný predpoklad k vášmu úspechu.

Používame jednotnú a zavedenú právnu a finančnú terminológiu.

Pri prekladoch právnych a finančných textov kladieme dôraz na jednotnú a zavedenú terminológiu, preto je pre nás kľúčový výber vhodného prekladateľa.

Preklad zmluvy musí byť lokalizovaný s ohľadom na bežne zavedenú a používanú právnu či finančnú terminológiu danej krajiny. Okrem glosára využívame aj služby odborných korektorov z radov právnikov či špecialistov na finančnú oblasť.

Pri expresných termínoch naši projektoví manažéri koordinujú prácu jednotlivých prekladateľov tak, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

Jednotná a zavedená terminológia

Zaistíme použitie správnej a jednotnej právnej a finančnej terminológie.

Zabezpečené procesy

S ohľadom na citlivosť údajov právnych a finančných dokumentov neustále investujeme do technologického riešenia a zabezpečenia. Udržíme váš obsah v tajnosti a bezpečí.

Projektové riadenie

Naši skúsení projektoví manažéri sa postarajú o celkové riadenie vášho projektu. Dohliadnu na dodržanie rozpočtu a stanoveného termínu.