Automatizácia preniká do všetkých oblastí ľudskej činnosti a prekladateľstvo nie je výnimkou. Zoberú roboty prácu aj prekladateľom?

01 / 08 / 2019
Automatizácia preniká do všetkých oblastí ľudskej činnosti a prekladateľstvo nie je výnimkou. Zoberú roboty prácu aj prekladateľom?
Automatizácia preniká do všetkých oblastí ľudskej činnosti a prekladateľstvo nie je výnimkou. Zoberú roboty prácu aj prekladateľom? V dohľadnom čase určite nie. Ľudský jazyk je totiž neuveriteľne zložitý systém, ktorého správne a efektívne používanie si okrem iného vyžaduje aj poznatky o ľudskej spoločnosti, kultúre a svete ako takom. Počítače, a predovšetkým CAT nástroje (z angl. computer-assisted translation alebo computer-aided translation) prácu aj tak výrazne uľahčujú. Pozrite sa ako.

Ako CAT nástroje fungujú?

CAT nástroje (angl. CAT tools, v slovenčine niekedy označované ako počítačom podporované preklady) sú súhrnným označením špecializovaných počítačových programov využívaných pri prekladateľskom procese. Používajú sa predovšetkým pri prekladoch rozsiahlych odborných textov, manuálov, návodov, katalógov alebo napríklad príbalových letákov. Na preklad umeleckých textov sa príliš nepoužívajú – tu leží všetka práca na pleciach prekladateľa.
 
Základnou funkciou najviac využívaných CAT nástrojov je prekladová pamäť. Do nej sa počas práce prekladateľa ukladajú preložené texty a postupne sa tak vytvára rozsiahla databáza viet a ich príslušných prekladov. Ak sa už preložená alebo podobná veta v texte objavuje opakovane, prekladateľ už nemusí znovu všetko prekladať – program mu automaticky ponúkne uložený preklad, ktorý môže prekladateľ využiť pri ďalšej práci. Prekladová pamäť je potom, samozrejme, prípadne k dispozícii aj ďalším prekladateľom, ktorí na projekte pracujú súčasne alebo na ňom budú pracovať v budúcnosti. S rastúcou veľkosťou pamäte je tak možné všetky ďalšie preklady vyhotoviť rýchlejšie a jednoduchšie.

 

Ďalšie užitočné funkcie CAT nástrojov

Prekladová pamäť však nie je všetko, čo môžu CAT nástroje ponúknuť. Umožňujú aj spracúvanie náročnejších formátov súborov (HTML, XML, JSON, formáty programov na spracovanie grafikmi, ako sú Adobe InDesign, FrameMaker, QuarkXPress a ďalšie), ktoré by sa inak prekladali len veľmi ťažko. Majú tiež celý rad ďalších užitočných funkcií, napr.:

 
  • Automatická kontrola gramatiky a pravopisu: Podobnú funkciu zrejme využívate pri písaní textov v textovom editore, ako je MS Word, aj vy.
  • Automatická formálna kontrola prekladu: Kontroluje správne používanie čísel, interpunkciu, zátvorky a úvodzovky, dĺžku textu, jeho konzistenciu, použitú terminológiu atď.
  • Terminologická databáza: Zoznam prekladov konkrétnych odborných termínov, ktoré sa v texte vyskytujú. Vždy, keď sa tieto termíny objavia, program ponúkne ich preklad.
  • Full-textové vyhľadávače: Na rozdiel od Googlu tieto vyhľadávače nevyhľadávajú na internete, ale v databázach prekladových pamätí. Snažia sa v nich nájsť už preložené úryvky textov, ktoré zodpovedajú častiam práve prekladaného textu. Pomáha to konzistentnému používaniu terminológie a celý proces prekladu sa tým navyše urýchľuje.

Čo CAT nástroje rozhodne nie sú?

CAT nástroje nie sú synonymom pre strojový preklad. Stále pre vás pracuje človek, odborník na lingvistiku a odbor, ktorý sa prekladá. Sú to len nástroje pre ľudských prekladateľov, ktoré im uľahčujú prácu. Strojový preklad na rozdiel od toho automaticky prevádza text z jedného jazyka do druhého na základe počítačových algoritmov.

Serverové a cloudové riešenia

Nedoceniteľnou výhodou moderných serverových či cloudových CAT nástrojov je aj možnosť zdieľania prekladových pamätí, terminologických databáz a rozpracovaných prekladov v reálnom čase. Na jednom projekte tak môže veľmi efektívne pracovať hneď niekoľko prekladateľov súčasne. 

Ako môžu CAT nástroje pomôcť práve vám?

Ako ste už z predchádzajúcich riadkov určite pochopili, použitie prekladovej pamäte prácu uľahčuje a urýchľuje, vďaka čomu vám preklad môžeme dodať rýchlejšie a so zľavou. Ďalšie funkcie, ako sú terminologické databázy alebo formálne a gramatické kontroly textov, výrazne prispievajú k zvýšeniu kvality prekladu. A možnosť spracovania celého radu komplexných formátov súborov znamená, že texty nemusíte zbytočne ručne kopírovať z vami používaného softvéru do Wordu a po preklade ich zase vkladať naspäť. Jednoducho nám pošlete zdrojový text vo formáte, v ktorom bežne pracujete, a my vám preklad dodáme v rovnakom formáte.
 
Sčítané a podčiarknuté: využitím CAT nástrojov získate kvalitný preklad, na ktorý nebudete musieť dlho čakať, bude za rozumnú cenu a bez zbytočnej práce na vašej strane.

Ktoré CAT nástroje používame pri práci pre vás?

V Aspene používame najmodernejšie serverové nástroje memoQ server a Across Language Server a celý rad ďalších.
 
V súčasnosti sa bez CAT nástrojov nezaobíde nikto, kto to s kvalitnými technickými prekladmi myslí vážne. Ak chcete špičkový preklad za rozumnú cenu a v prijateľnom termíne, obráťte sa na nás. Moderné prekladateľské technológie používame pri tvorbe textov pre našich renomovaných zákazníkov a radi svoje know-how využijeme aj pri práci pre vás.

 

 

Jana Tocháčková
Jana Tocháčková