V celom svete existuje približne 7 000 jazykov. Niektoré z nich existujú iba v hovorenej podobe. Každý z týchto 7 000 jazykov je pre určitú skupinu ľudí materinským jazykom.

Medzinárodný deň materinského jazyka by mal prispieť k zvýšeniu povedomia medzi ľuďmi o význame jazykov..

Cieľom je chrániť jazykovú rôznorodosť a snažiť sa zamedziť zániku malých jazykov.