Stali sme sa partnerom občianskeho združenia Hendyhelp – Šamorín, ktoré slúži na socializáciu ťažko zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti a vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov. Tieto zdroje sú použité na rozvoj a skvalitnenie života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak vás táto téma zaujala, neváhajte navštíviť ich stránku www.hendyhelpsamorin.eu.