Pri jazykových službách oceňujú naši zákazníci hlavne tieto prednosti:

Preklady:

 • Preklady do nemčiny pri dodržaní odbornej terminológie
 • Vyhotovenie prekladov do nemčiny v expresných termínoch do 24 hodín
 • Možnosť priamej kombinácie prekladov nemeckého jazyka s akýmkoľvek z ďalších 50 jazykov
 • Možnosť konzultácie s prekladateľom hovoriacim po nemecky v rámci ktorejkoľvek našej pobočky
 • Možnosť zabezpečenia toho istého prekladateľa na všetky preklady zadané do nemčiny
 • výraznú úsporu financií pri prekladoch do nemčiny s využitím CAT nástrojov
 • Spracovanie grafických materiálov v nemčine

Lokalizácie:

 • Lokalizácie do nemčiny riadené skúseným tímom, vrátane špecialistu v danom odbore
 • Prispôsobenie kultúrnym a iným zvyklostiam nemeckého prostredia
 • Dlhoročné skúsenosti s lokalizáciou softvérov, internetových stránok a hier do nemeckého jazyka
 • Vhodné využitie CAT nástrojov pre lokalizáciu do nemčiny
 • Využitie nových trendov pri lokalizačných projektoch do nemeckého jazyka

Tlmočenie:

 • Tlmočenie do nemčiny špecialistom v danom odbore
 • Kompletné zabezpečenie celého projektu, vrátane tlmočníckej techniky
 • Zodpovedajúci počet tlmočníkov nemeckého jazyka
 • Niekoľkodňové tlmočenie nemčiny v zahraničí
 • Dôsledné naštudovanie materiálov súvisiacich s tlmočením pred akciou
 • Zabezpečenie tlmočníka nemeckého jazyka v expresných termínoch