Spolupracujeme s lingvistickými odborníkmi, rodenými hovoriacimi a zároveň dbáme aj na dodržiavanie odbornej terminológie. Špecializujeme sa na jazyky strednej a východnej Európy. Hlavne v krajinách strednej a východnej Európy dlhodobo spolupracujeme s národným strategickým partnerom.