Kladieme dôraz hlavne na jazykovú presnosť, faktickú správnosť a zrozumiteľnosť. Naši prekladatelia zvyčajne prekladajú texty z cudzieho jazyka do svojho materinského jazyka. Disponujú nadpriemernou znalosťou oboch jazykov a vynikajúcimi znalosťami lingvistických disciplín ako gramatika, štylistika a syntax.

Poskytujeme:

Kvalitný preklad nie je doslovne preložený text. Preklad je komplexná jazyková služba spočívajúca v množstve úkonov. Naši prekladatelia, korektori, editori a špecialisti v danom odbore venujú maximálnu pozornosť odbornej presnosti, jednotnosti terminológie a jazykovej správnosti. Súčasťou tohto procesu je aj DTP (grafické spracovanie), ktoré zabezpečujú tímy interných grafikov. Prípadnú veľkonákladovú tlač zabezpečujeme v rámci spolupráce s overeným dlhoročným partnerom.

Naše tímy projektových manažérov majú dlhoročné skúsenosti s riadením krátkych, expresných, ale aj niekoľkoročných projektov. Všetky procesy sú striktne riadené normou ISO 9001. Zavedené postupy napomáhajú nepretržitej kontrole, individuálnemu prístupu k zákazníkom a neustálemu zlepšovaniu. 

V prípade potreby pracujeme na projektoch našich zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Naše preklady sú O TRIEDU VYŠŠIE.