Používaním špecializovaných prekladateľských nástrojov zabezpečujeme komplexnú lokalizáciu internetových stránok vrátane dodatočného prekladu noviniek, pridávaných článkov či nových produktov internetových portálov.

Podobne ako pri všetkých ďalších lokalizačných službách zahŕňa proces lokalizácie okrem prekladu aj množstvo ďalších technických a lingvistických činností:

Na základe dlhoročných skúseností a priebežného prieskumu internetových technológií dokážeme extrahovať a spracovať texty z ľubovoľného zdrojového portálu a formátu (napríklad HTML, XML, Flash prezentácia, databáza, ASP, PHP).