Od roku 1995 poskytujeme preklady, predtlačové a odborné korektúry, tlmočenie, lokalizácie softvérov, internetových stránok, multimédií a ďalšie jazykové služby zákazníkom na celom svete. Sme všestranný, flexibilný a spoľahlivý partner práve pre Vás.

„V súvislosti s našou obchodnou činnosťou sme hľadali kvalitného dodávateľa prekladateľských služieb a práve sme ho tento rok našli v spoločnosti Aspena, s. r. o. Hoci naša spolupráca s Aspenou sa iba začala, sme s ňou veľmi spokojní."   Air Bank preklady 

Alpine Pro preklady    „Naše hľadanie spoľahlivého dodávateľa prekladateľských služieb v Českej republike nás v roku 2010 doviedlo k spoločnosti Aspena, s. r. o. Aspena pre nás pravidelne prekladá texty týkajúce sa nášho produktového radu do jazykov ako poľština, ruština a angličtina, niekedy vo veľmi krátkych termínoch."

„Sme veľmi spokojní so službami spoločnosti Aspena a platí to aj pre prístup ich zamestnancov k projektovému manažmentu. Vďaka našej obojstrannej spokojnosti sme vo februári 2011 s Aspenou podpísali zmluvu o poskytovaní prekladateľských služieb. Spoločnosť Aspena môžeme odporúčať všetkým ďalším klientom, ktorí hľadajú veľmi odborné prekladateľské služby."

  Wolters Kluwer preklady 

 ElectroWorld preklady  

„U Aspeny môžeme vždy počítať nielen s kvalitou služieb, ale aj s tým, že dodržia dohodnuté termíny dodania a tiež s odborným a ochotným prístupom ich zamestnancov. Preto ich služby bez váhania odporúčame ďalším klientom."


„So spoločnosťou Aspena, s. r. o., spolupracujeme od roku 2002. Odvtedy pre nás Aspena realizovala stovky zákaziek. Vzhľadom na našu dlhodobú spokojnosť s kvalitou služieb spoločnosti Aspena ju môžeme vrelo odporúčať ostatným."   Ferrit preklady 

Sigma preklady   

„Veľmi si ceníme nielen profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti Aspena, ale aj kvalitu prekladov a plnenie termínov. Na základe našich skúseností môžeme spoločnosť Aspena, s. r. o., odporúčať ako spoľahlivého partnera aj ďalším zákazníkom."

  


„Na spoločnosti Aspena si ceníme najmä pohotovosť služieb, ktoré ponúka, preklady špičkovej kvality a aj nadšenie, flexibilitu a šikovnosť jej zamestnancov a projektových manažérov, ktorí dohliadajú na každú zákazku."

  teva preklady