ISO 17100ASPENA je od roku 2003 registrovaná spoločnosťou DIN CERTO ako spoločnosť poskytujúca prekladateľské služby v súlade s prekladateľskou normou DIN 2345. Tá bola nahradená normou DIN EN 15038. Od roku 2015 je jej nástupcom norma ČSN EN ISO 17100. Jej certifikát sme v máji 2016 získali pre lokalizačné oddelenie.