V súlade s touto orientáciou sme absolvovali v roku 2002 certifikačný audit, a tak sme splnili požiadavky normy ISO 9001. Na lokalizačnom oddelení poskytujeme prekladateľskej služby v súlade s normou ČSN EN ISO 17100

ISO 9001

Norma ISO stanovuje, ktoré činnosti musí spoločnosť realizovať a aké zdroje (ľudské zdroje, informácie, financie, infraštruktúra) musí zabezpečiť, aby vznikol systém, ktorý riadi všetky aspekty prispievajúce ku kvalite služieb.

ČSN EN ISO 17100 pre lokalizačné oddelenie

Táto medzinárodná norma predpisuje požiadavky na hlavné procesy, zdroje a iné aspekty, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie kvalitných prekladateľských služieb.

Zachovanie dôvernosti informácií

Všetky materiály a informácie, ktoré nám zákazník poskytne, považujeme za prísne dôverné.