Slovensko-rakúska obchodná komora je:

  • združenie fyzických a právnických osôb, ktoré svojou činnosťou podporuje rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou,
  • nezisková organizácia pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.

Komora si kladie za cieľ:

  • podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi firmami a podnikateľmi na Slovensku a v Rakúsku najmä v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy,
  • chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.