Česká hospodárska komora je:

  • Nezávislá organizácia podporujúca obchod
  • Najväčšie a najreprezentatívnejšie obchodné združenie v Českej republike, ktoré zastupuje malé, stredné a veľké podniky, živnostníkov, združenia, zväzy a cechy.
  • Sieť - regionálna (regionálne a miestne komory) a odborná (zväzy, združenia, cechy atď.)
  • Platforma pre viac než 14 000 členov, ktorí predstavujú 60 % národného HDP a 66 % zamestnateľného obyvateľstva v Českej republike
  • Člen európskych a medzinárodných organizácií: EUROCHAMBRES (Asociácia Európskych priemyselných a obchodných komôr), ICC (Medzinárodná obchodná komora) a je zastúpená v EESC (Európsky hospodársky a sociálny výbor)

Regionálna hospodárska komora Brno je nezávislá právnická osoba a súčasť siete Českej obchodnej komory. Vznikla na základe zákona č. 301/1992 Zb. o Hospodárskej komore a Agrárnej komore a je zapísaná v Obchodnom registri. Slúži na podporu činností podnikov a na podporu a ochranu záujmov jej členských spoločností.


Členmi Regionálnej hospodárskej komory Brno je momentálne okolo 450 spoločností pôsobiacich v meste Brno a v okolí. Vďaka tomuto počtu členov je Regionálna hospodárska komora Brno jednou z najväčších hospodárskych komôr v Českej republike. Tomuto vysokému postaveniu zodpovedá rozsiahla škála služieb, ktoré poskytuje. Hoci je v prvom rade určená svojim členom, tieto služby môžu využiť aj iné spoločnosti.